Over ’t Goghes in Heemse.

  In ons onderzoek naar de geschiedenis van oude huisplaatsen willen we u vandaag graag kennis laten maken met de katerstede Goghes in Heemse. Nu is ’t geadresseerd aan de Hessenweg 33. ’t Goghes werd in de achttiende eeuw bewoond door verschillende leden van ’t geslacht (van) Gogh uit Heemse. Echter, aan ’t begin van […]

De oliemolen in Brucht.

Gisteren lazen we in de Stentor dat het college van B&W afwijzend heeft beschikt over de herbouw van de verdwenen oliemolen aan de Bruchterbeekweg in Brucht. Wij vroegen ons af of u weet waar die oliemolen heeft gestaan. Graag verwijzen we u naar onze website om u te informeren over de rond 1720 gebouwde oliemolen […]

Financiële hulp gevraagd!

Gisteren mochten we een van onze vaste donateurs weer bedanken voor de ruimhartige financiële bijdrage aan onze stichting! Dankzij jullie bijdragen kunnen wij ons mooie werk blijven doen. Met uw donatie doen we onderzoek in oude archieven, vergoeden we (deels) onze reiskosten, maar ook ‘kopen’ we daarvoor serverruimte voor onze website. Kijk ook eens naar www.historischeprojecten.nl en […]

Ep zien huusie…

Er is al heel veel gezegd en geschreven over het vroegere schoenmakershuisje van de fam. Breukelman aan de Hessenweg. Het monumentale pandje werd enkele jaren geleden afgebroken, want het moest wijken voor ‘het grote geld’. De belofte van het toenmalig college was: herbouw in de directe nabijheid. Tot op de dag van vandaag is daar […]

Het erve Geerts in Heemse.

Naar aanleiding van onze oproep op Facebook, enkele dagen geleden, werden we benaderd door dhr. Timmerman uit Heemse. Zij vroeg zich af of de plek waar zij nu woont dezelfde locatie betreft als het vroegere erve Geerts. Het erve Geerts in Heemse staat al vermeld op de eerste kadastrale kaart van 1832. Het was genummerd […]

Wist u dat…

Wist u dat ‘onze’ Berend Venebrugge, indertijd eigenaar en bewoner van de havezate Venebrugge, in 1818 voor de helft eigenaar werd van nóg een havezate? Het betrof het huis, de kring en de heerlijkheid van de havezate Dorth, nu gelegen aan de Bathemseweg 16 in Kring van Dorth. Dat blijkt uit deze notariële akte, opgesteld […]

De Zonnehoeve in Sibculo.

Recent werd ons via onze website www.historischeprojecten.nl het volgende gevraagd: “Wij zijn op zoek naar informatie over boerderij “De Zonnehoeve’, gelegen in Sibculo Kloosterdijk 37. Wij weten dat de boerderij geveild is in 1924. Wie weet kunt U ons daar wat over vertellen?” We ‘doken’ erin. Aan de hand van kadastraal onderzoek en onderzoek in het bouwvergunningenarchief […]

Brand in Roke!

Op 29 augustus 1874 brandde de boerderij van Leemgraam’n in Radewijk tot de grond toe af. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant rapporteerde drie dagen later. Het Leemgraam’n in Radewijk was in het midden van de negentiende eeuw ontstaan door een afsplitsing van het oude erve Bosman. Die afsplitsing was het resultaat van een boedelscheiding. […]

Manier om het stotteren te verhelpen.

Dit bijzondere document troffen we deze week aan in de bewaard gebleven collectie archivalia van de familie Van Riemsdijk. Het is getiteld: ‘Manier om het stotteren te verhelpen’: “Men behoeft zich alleen aan te wennen de tong, welke bij den stotterenden te diep in de holligheid van den mond ligt, meer in de hoogte te […]

Volgende pagina » « Vorige pagina