Vliegtuig neergestort in Loozen.

Op 14 september 1942 kwam een Pathfinder, onderdeel van het 156ste squadron, neer in een akker naast de Roskampweg in Loozen. De Wellington BJ600 was aangevallen en neergeschoten door majoor Karl Theodor Hülshoff. Het toestel crashte om 03.13 uur. De bemanning was op de terugweg naar Engeland, na deelname aan een bombardement op de stad […]

Molenbrand in Hoogenweg.

Het Sallands Volksblad van 14 september 1928 meldde: “Hardenberg. Donderdagmiddag brandde door onbekende oorzaak het huis met schuur van den molenaar G.W. Geertman aan den Hoogenweg tot den grond toe af. In een oogenblik was alles een prooi der vlammen geworden, zoodat van den inboedel zoo goed als niets gered kon worden. Het huis met […]

Het nieuwe postkantoor in Lutten aan de Dedemsvaart.

In het Salland’s Volksblad van 12 september 1924 stond: “Naar wij vernemen zal hier een nieuw potkantoor gebouwd worden. Het komt te staan tusschen den mond der Krimvaart en ’t station, dus meer in ’t centrum der streek dan het oude”. Zes jaar later echter scheef dezelfde krant op 17 mei 1930: “Lutten. Wegens opheffing […]

Van Munster benoemd tot adjunct-burgemeester.

In het bewaard gebleven archief van de onderprefect van Deventer (toegang 22.1 in het Historisch Centrum Overijssel) vonden we deze brief. We schrijven 11 september 1812, vandaag precies 205 jaar geleden. Hardenberg maakte, net als de rest van Nederland, in die dagen deel uit van het grote Franse keizerrijk onder Napoleon Bonaparte. De ambtelijke correspondentie […]

Boer in ruste…

Op de foto: Jan Weitkamp (geb. 11-12-1870, ovl. 27-12-1946) en echtgenote bij het haardvuur in de keuken van boerderij de Roeterskamp. In het Salland’s Volksblad van 10 september 1964 werd dit gedicht geplaatst, getiteld ‘Boer in Ruste’, van de hand van A. Kremer: Op deze zwoele zomeravond – terwijl de nevel op het land een […]

Opening O.L.S. ‘Baalder’.

Op 9 september 1977 vond de officiële opening plaats van de openbare lagere school in de nieuwbouwwijk Baalder door burgemeester Van Splunder. De school was al in gebruik genomen per 8 augustus, de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Hoofdonderwijzer H. Veneman, geholpen door twee onderwijzers en een kleuterleidster, begon de school met zo’n 65 […]

Windhoos over Gramsbergen.

Het was alsof vandaag de wereld verging…; met deze woorden zou je de angst van de Gramsbergenaren in een paar woorden kunnen samenvatten. Ontsteld zagen zij toe hoe op een zonnige herfstmiddag, de achtste september van het jaar 1824, de dag in ijltempo veranderde in een ijzingwekkende duisternis. Vanuit het zuiden naderden met onvoorstelbare snelheid […]

‘Hulde van ’t Oude Bosch.’

Deze groepsfoto is gemaakt tijdens de zgn. ‘Kroningsfeesten’ die op 7 en 8 september 1948 werden gehouden. We zien de grote boog waarmee de buurtvereniging van ’t Oude Bosch de eerste prijs had gewonnen. Bovenin staat het jaartal 1362. Links de winkel van Hein Zweers en op de achtergrond de nauwe passage naar de Voorstraat. […]

Schoolfeest op de Mars.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 10 september 1877 vonden we: “Hardenberg, 7 sept. Gisteren werden alhier alsmede in het naburige dorp Heemse, vanwege de afd. Volksonderwijs, schoolfeesten gegeven. Nadat de kinderen ten 10 ure in de scholen bijeengekomen en aldaar op krentebroodjes, melk en chocolaad onthaald waren, trokken die van hier, met […]

Verkoop havezate Bergentheim.

De Overijsselsche Courant van 17 augustus 1827 bevat deze advertentie over de definitieve veiling van de havezate Bergentheim op 5 september: “De Hoog Wel Geboren Heer H. baron van Voerst tot Bergentheim, lid der Ridderschap en der Provinciale Staten van Overijssel, domiciliërende te Wijhe, is voornemens om op woensdag den 22sten augustus 1827, des voordemiddags […]

Volgende pagina » « Vorige pagina