Kind door brandwonden gestorven.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 16 december 1861 lazen we: “Hardenberg. Gisteren, 12 december, heeft onder de buurtschap Loozen, gemeente Gramsbergen, een treurig onheil plaats gehad. De echtelieden T., landbouwers, hadden zich van huis begeven om een geslagt varken af te leveren en de zorg voor hunne beide zeer jeugdige kinderen aan […]

Post wordt bezorgd in weer en wind.

Uit het “Deventer Dagblad” van 11 december 1875: “De postkar van Koevorden kon zondagavond, wegens de gevallen sneeuw, niet verder komen dan tot den Hardenberg. Daar hebben de conducteurs en de postiljon ruggelings tegen elkander plaats genomen op een ladder, waarvoor een paard gespannen was en zoo hebben zij de postpakketten te Zwolle aangebracht, waar […]

Het reglement op de brandspuit.

Op 10 december 1760 stelde het stadsbestuur van Hardenberg het zgn. ‘reglement op de brandspuit’ vast. Het reglement is bewaard gebleven in een van de resolutieboeken die door stadssecretaris Jac. van Riemsdijk zijn geschreven. Kennelijk had de stad diep in de buidel getast om de allereerste eigen brandspuit aan te schaffen en moesten er nu […]

De gestolen beurs.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 14 december 1863 meldde: “Hardenberg, 9 dec. Gepasseerden zondag zaten hier een jongen en een meisje in een herberg te vrijen. Toen de jongen het meisje verlaten had, bespeurde de laatste dat zij haar geldbeursje kwijt was en haar vermoeden viel op den vrijer die even te voren […]

Auto-ongeluk in Baalder.

Op 8 december 1936 overleed landbouwer Derk Jan Schutte uit Baalder. De plaatselijke krant ‘het Sallands Volksblad’ schreef enkele dagen later: “Doodelijk auto-ongeluk onder Baalder. Op den provinciaalen weg alhier werd maandagmiddag tegen 4 uur de 53-jarige landbouwer D.J. Schutte door een passerende automobilist aangereden en zoo ernstig gewond dat hij in hopeloozen toestand in […]

Ruzie in Slagharen.

Uit het correspondentieregister van de voormalige gemeente Ambt Hardenberg: “Op heden den 7en december 1835, des achtermiddags ten 1 uur, compareerde voor ons Antoni van Riemsdijk, burgemeester der gemeente het Ambt Hardenbergh, Egbert Klomparends, oud 29 jaren, arbeider van beroep, geboren te Tinholt, kerkspel Einblicheim (ook Emlenkamp) in ’t koningrijk Hannover, doch thans wonende ten […]

Het stijgende water.

De krant ‘Het Vrije Volk’ van 6 december 1961 meldde: “Duitsers helpen bij dichten dijk. Boeren, voor het merendeel Duitsers uit de omgeving Emlichheim, zijn in allerijl naar de dam aan de noordelijke Vecht-oever tussen de Haandrik en de Duitse grens getrokken om een groot gat te dichten dat vannacht in de dam aldaar is […]

Geen drekhopen op de straat.

Uit een oud bewaard gebleven protocol van bijna twee en een halve eeuw geleden, kunnen we aflezen hoe het bestuur van de stad Hardenberg nog altijd gerechtigd was om zelf wetten uit te vaardigen en ze te handhaven. In dit specifieke geval ging het over een fonkelnieuwe wet, een soort algemene plaatselijke verordening, waarin bevolen […]

Begraven in de kerk van Heemse.

Op 3 december 1828 werd een advertentie geplaatst in de Overijsselsche Courant aangaande het begraven van lijken in de kerk te Hardenberg. Het verbod tot het begraven in de kerk zou namelijk op 1 januari 1829 landelijk van kracht worden: “Kerkvoogden der Hervormde kerk-gemeente van Hardenbergh, noodigen alle eigenaren van graven in gemelde kerk, bij […]

Volgende pagina » « Vorige pagina