Gedonder met commiezen in Radewijk.

Op 17 augustus 1836 verscheen Albert Roelofs uit Radewijk voor burgemeester Antoni van Riemsdijk om zijn beklag te doen. Deze stelde daarop het volgende proces-verbaal op: Afschrift voor de Justitie. Op heden den 17en Augustus 1836, des morgens ten 9 uren, compareerde voor ons, Antoni van Riemsdijk, burgemeester der gemeente het Ambt Hardenbergh, kwartier van […]

De rijdende rechter.

Burenruzies zijn van alle tijden. Dat blijkt onder meer uit het bewaard gebleven archief van procureur Jacobus van Riemsdijk. Op 12 augustus 1803, vandaag precies 215 jaar geleden, liet hij de gerechtsdienaar, in opdracht van zijn cliënt Arend Reints uit Baalder, een dwangbevel bezorgen aan het adres van diens buurman Jan ten Brinke, alias “Paren-Jan”. […]

Dominee Krop wil stoppen als predikant.

TOp 10 augustus 1802, vandaag precies 216 jaar geleden, vroeg de dominee van Gramsbergen toestemming aan het Staatsbewind van de Bataafse Republiek om met emeritaat te mogen gaan. De predikant was oud en ziekelijk en kon niet langer op de kansel staan. Zijn verzoek is bewaard gebleven in het zgn. ‘Statenarchief’: “Aan het Staats-Bewind der […]

Veiling van het Stoetenslag.

Op 30 juli 1914 vond de eindveiling plaats van het zgn. ‘Stoetenslag’. In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant werd de verkoop aangekondigd: “Notaris Zwamborn te Heemse zal op donderdag 16 juli 1914, om 10 uur, bij Kampman te Heemse doen inzetten en 14 dagen later in het café Dorgelo aldaar publiek verkoopen, voor de […]

Sloop van het ‘Jugendstilpand’? (deel 2)

Eerder deze week berichtten we al over de serieuze plannen die er zijn tot afbraak van het voormalige Chinees-Indisch restaurant aan de Voorstraat waar vroeger de ‘Zuivelwinkel’ van Eggengoor gevestigd was. De Historische Vereniging Hardenberg wil zich hard maken voor behoud van minimaal de markante voorgevel. Wij (Stichting Historische Projecten) sluiten ons daar vanzelfsprekend bij […]

Verdwijnt het Jugendstilpand in de Voorstraat?

De Stichting Historische Projecten Hardenberg ondersteunt het initiatief van de Historische Vereniging Hardenberg tot behoud van de voorgevel van het karakteristieke Jugendstilpand in de Voorstraat te Hardenberg. Als uitgever van het boek ‘Monumenten in de gemeente Hardenberg’ menen we recht van spreken te hebben dat dit pand, hoewel niet als monument aangewezen, toch behouden dient […]

Het keuren van gewichten en maten was een oud stadsrecht.

Op 25 juli 1782 schreef stadssecretaris Jacobus van Riemsdijk deze brief aan de ijker van Salland waarin hij verzoekt om de op handen zijnde ijk-werkzaamheden, als vanouds, te verrichten vanuit het stadhuis van Hardenberg. Het ijken betrof het keuren van de gewichten waarmee de middenstanders van zowel de stad Hardenberg als de ‘ommelanden’ (het Schoutambt) […]

Heropening Veldzicht.

Op 24 juli 1911, precies 107 jaar geleden, verrichtte prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin (echtgenoot van koningin Wilhelmina) de officiële heropening van het grootschalig verbouwde rijksopvoedingsgesticht Veldzicht in Balkbrug. Dezelfde dag bezocht hij de kwekerij Moerheim van de fam. Ruys in Dedemsvaart. Het Salland’s Volksblad van 28 juli schreef daarover: Balkbrug. De prins te Veldzicht. Het […]

Over ’t Grimmerink in Den Velde.

Zo af en toe laten we onze lezers kennismaken met het grote project dat zich momenteel ‘achter de schermen afspeelt’ van de Stichting Historische Projecten Hardenberg. Het project heet ‘oude erven en huisplaatsen’ en betreft het verzamelen van allerhande informatie over oude boerderijen en erven in de voormalige gemeenten Ambt Hardenberg en Gramsbergen. Recent zijn […]

Door de bliksem getroffen.

De Nederlandsche staatscourant van 10 juli 1826 meldde: “Heemse, den 6 julij. Het op zaturdag den 1sten dezer op onderscheidene plaatsen hevigst gewoed hebbende onweder was ook ter dezer gemeente (het Ambt Hardenbergh) voor de bouwlieden M. Eschhuis te Diffelen en H.J. Hulsebosch te Rheezerveen, twee uren van elkanderen gelegene gehuchten, noodlottig, terwijl eene schaapstal […]

Volgende pagina » « Vorige pagina