‘Hulde van ’t Oude Bosch.’

0907_Oude_Bosch

Deze groepsfoto is gemaakt tijdens de zgn. ‘Kroningsfeesten’ die op 7 en 8 september 1948 werden gehouden. We zien de grote boog waarmee de buurtvereniging van ’t Oude Bosch de eerste prijs had gewonnen. Bovenin staat het jaartal 1362. Links de winkel van Hein Zweers en op de achtergrond de nauwe passage naar de Voorstraat. De buurtvereniging had de boog gebouwd ter gelegenheid van de abdicatie van koningin Wilhelmina en de inhuldiging van koningin Juliana.
Helemaal links in de kinderwagen zien we Marina Joan Henriëtte Woltman (geb. 1947), gevolgd door haar zus Fenna Frouktje (Fenneke, geb. 1944). Dan volgt Paula Wamelink (geb. 1940), Minie Otten, Gré Velthuis, Geertje Doike (Gerda) Oenema (geb. 1940) en voor haar hurkend broertje Peke Johan Alex (Peke) Oenema (geb. 1943).
Het Salland’s Volksblad deed, natuurlijk, verslag van de festiviteiten:
“Op intensieve wijze had Hardenberg zich voorbereid ter viering van de Kroningsfeesten. Dagen achtereen, ja zelfs tot diep in de nacht werd er gewerkt, gehamerd, gevlochten, geschilderd, kortom al datgene gedaan wat nodig was om de stad een fraai aanzien te geven met verlichting, bogen en poorten, vlaggen en slingers. Hardenberg zag er dan ook feestelijk uit, na heel wat nachtelijk rumoer; want voor een uur of drie was er van slapen niet veel gekomen, tussen het karwei door trok soms een hele buurt naar een andere om daar de gang van zaken te bewonderen of de bewoners daar in het zonnetje te zetten. Prachtige bogen en poorten waren opgericht. We noemen de grote poort op het Oude Bosch met zwaar beslagen deuren, omringd door een vijver. Ook de grote leeuwen van Schuitestraat-Groeneweg, welke een imposante indruk maakten, de poort op de Brink, Gramsbergerweg, hoek Voorstraat-Fortuinstraat, om andere versiering niet te kort te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *