Het nieuwe postkantoor in Lutten aan de Dedemsvaart.

0912_postkantoor_Lutten
In het Salland’s Volksblad van 12 september 1924 stond:
“Naar wij vernemen zal hier een nieuw potkantoor gebouwd worden. Het komt te staan tusschen den mond der Krimvaart en ’t station, dus meer in ’t centrum der streek dan het oude”.

Zes jaar later echter scheef dezelfde krant op 17 mei 1930:
“Lutten. Wegens opheffing van het plaatselijk postkantoor wordt de kantoorhouder H. Mastebroek naar Nieuwleusen overgeplaatst. Deze geruchten kwamen ons aanvankelijk ongelooflijk voor, doch toen we van zeer betrouwbare zijde vernamen dat de heer Mastebroek zijn huis reeds te koop had aangeboden, stelden we in dezen een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek naar de juistheid van dit beweren in. Hierbij bleek ons dat het geringe aantal punten wat gevormd wordt naar de omzet, voor de inspectie der posterijen reeds ettelijke jaren de aanleiding was geweest om over opheffing van het kantoor te denken…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *