Auteur: SHP

Geschiedenis van Hardenberg, Overijssel, Nederland

Het ‘Huis Heemse’ afgebroken.

Op 16 november 1868 vond de openbare aanbesteding plaats van de afbraak van het Huis Heemse. Na het overlijden van de eigenaar, de vroegere commissaris van de koning mr. Isaac Antonie van Roijen, besloten zijn erfgenamen dat het pand moest worden afgebroken. Een van die erfgenamen was Hendricus Nicolaus van Roijen, de burgemeester van Ambt […]

Het erve en goed ‘Radewijck’.

Op 15 november 1723 vond de officiële overdracht plaats van het oude erve en goed “Radewijck” te Radewijk door de erfgenamen van Margrieta van Asewijn, vrouwe van Gramsbergen, aan Eghbert Arents en echtgenote Derckien Arents. Een jaar eerder, op 8 oktober 1722, was het publiekelijk geveild en inmiddels hadden de kopers de verschuldigde ‘kooppenningen’ betaald. […]

De Belgische Opstand.

Op 14 november 1835 overleed de 19-jarige fuselier Hendrik Hakkers in het tijdelijk militair hospitaal van ’t Zeeuwse Veere. Hendrik was een van de jongemannen die, als lid van ’t Hardenbergse contingent van de ‘Eerste Ban der mobile Overijsselsche Schutterij’, onder de wapenen was geroepen om het vaderland te verdedigen tijdens en na de Belgische […]

Meester Smit overleden.

Toen, op 13 november…: Meester Eeltje Smit was geboren op 6 maart 1892 te Hindeloopen, als zoon van Jolling Dirks Smit en Bauwk Eeltjes de Boer. Hij stond al op 18-jarige leeftijd ‘voor de klas’ in Boornbergum. Dat was in 1910. In Barneveld kreeg hij zijn tweede plaats. Dat was in 1917. Daar nam hij […]

Opening van de Prinses Ireneschool te Gramsbergen.

Toen, op 12 november… Op 12 november 1953 vond de officiële opening plaats van de school aan de Hattemattestraat in Gramsbergen: de Prinses Ireneschool. Onder levendige belangstelling opende burgemeester De Goede de nieuwe openbare lagere school. Nadat de burgemeester gewezen had op de bouwvalligheid van het oude gebouw sprak hij over het nieuwe dat als […]

Ruzie in Baalder.

Toen, op 11 november… Radewijk is een schoone stad, Baalder is een moddergat. O Radewijk schoon. Radewijk spant de kroon. De Baalder jongens onder, Die krijgen wat op hun …… De lezer, die dit ‘volkslied’ uit het plaatsje Radewijk, gemeente Ambt Hardenberg, leest, begrijpt onmiddellijk dat het er tusschen de Radewijker en Baalder jeugd lang […]

Viaduct bij Bergentheim ingestort.

Op 10 november 1971 raakten drie werklieden licht gewond toen het in aanbouw zijnde viaduct over het Overijssels kanaal, gelegen in de provinciale weg Hardenberg-Oldenzaal, nabij Bergentheim plotsklaps instortte. Op het moment van het ongeluk waren 18 arbeiders op het viaduct aan het werk. De schade bedroeg ruim een miljoen gulden.

Boekhoven verbond meer dan vierduizend paartjes in de echt.

Op 9 november 1960 werd Johan George Boekhoven, hoofdcommies ter secretarie en jarenlang ambtenaar van de burgerlijke stand, onderscheiden door burgemeester De Goede van Hardenberg. Hij was door de koningin bij zijn 40-jarig ambtsjubileum benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. In 1963 zou Boekhoven de gemeentedienst verlaten vanwege het bereiken van de […]

De gestoorde klokkenmaker.

In de serie ‘ingekomen en verzonden brieven’ van de gemeente Ambt Hardenberg wordt onderstaande brief bewaard, gedateerd 8 november 1859. Het handelt om de krankzinnige klokkenmaker Hermannus Hendrikus Voors te Slagharen. Brief aan de bestuurders van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Deventer. Wij hebben de eer u mede te deelen dat blijkens eene brief […]

De grote brand van Gramsbergen.

Op 7 november 1777, drie dagen na de grote brand van Gramsbergen, waarbij het stadje bijna volledig in de as werd gelegd, kwam het stadsbestuur van Hardenberg bijeen om de brandvoorschriften aan te scherpen. “Burgemeesteren, schepenen en raaden der Stad Hardenbergh, allen burgeren en ingezetenen van voorz(eide) onze stad, salut; doen te weten: Alzoo wij […]

Volgende pagina »