Auteur: SHP

Geschiedenis van Hardenberg, Overijssel, Nederland

Hans Gouwe vermoord.

Op 23 september 1944 werd de 21-jarige Hans Erik Gouwe, ingezetene van Lutten aan de Dedemsvaart en zoon van de plaatselijke huisarts, wegens vermeende verzetsactiviteiten vermoord door Nederlandse SD’ers. In 1949 stond oorlogsmisdadiger Karel Lodewijk Diepgrond, de voormalige commandant van het concentratiekamp ‘Erica’ bij Ommen, terecht als verdachte van de moord. Diepgrond was in 1941 […]

Cafébaas deelt klappen uit.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 4 november 1925 lezen we: Thans komt voor Hendrik Z. (Zweers), 37 jaar, caféhouder te Stad Hardenberg. Op 21 september jl. heeft hij zich schuldig gemaakt aan mishandeling van Gerrit Jan de Vries dien hij, volgens diens verklaring bij de marechaussee, ernstig met een gummistok heeft geslagen. […]

Circus in Hardenberg.

  Op dinsdag 20 september 1966 was er één dag circus in Hardenberg. De medewerkers van Circus Toni Boltini vertoonden die dag roofdier-dressuur, vliegende trampoline, tango op ’t slappe koord, hoogdraad sensatie, de Italiaanse Paolo’s clowns, leeuwen, paarden etc. Als klap op de vuurpijl traden ’s avonds ook Rob de Nijs en Johnny Lion op! […]

Hardenberg ziet het electrisch licht.

Het Salland’s Volksblad van 19 september 1913 meldde: “Electrisch licht! Hardenberg. Naar wij uit goeden bron vernemen zullen de plannen tot verkrijgbaarstelling van electrisch licht vastere vorm krijgen. De heer L. Hamberg, stoomkorenmolenaar, is voornemens de installatie in orde te maken. Hij heeft daarvoor als leverancier-installateur de heer Bertling te Rotterdam. De indertijd benoemde commissie […]

De scheepvaart op de rivier de Vecht.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 18 september 1846 meldde: “Hardenbergh, den 17 september. De rivier de Vecht, bereikte bij onze stad eene buitengewone laagte, zoo zelfs dat men dezelve droogvoets op sommige punten gemakkelijk doorlopen kan, iets hetwelk bij menschen geheugen nimmer het geval is geweest, en toe te schrijven is aan het […]

Telefoon in Roke!

Op 16 september 1940 kon de buurtschap Radewijk voor het eerst gebruik maken van het ‘telegraaf- en telefoonstation’. Dat was gevestigd in de bakkerswinkel van de familie Kampherbeek aan de Radewijkerweg.

Volgende pagina »