Maand: augustus 2018

Gedonder met commiezen in Radewijk.

Op 17 augustus 1836 verscheen Albert Roelofs uit Radewijk voor burgemeester Antoni van Riemsdijk om zijn beklag te doen. Deze stelde daarop het volgende proces-verbaal op: Afschrift voor de Justitie. Op heden den 17en Augustus 1836, des morgens ten 9 uren, compareerde voor ons, Antoni van Riemsdijk, burgemeester der gemeente het Ambt Hardenbergh, kwartier van […]

De rijdende rechter.

Burenruzies zijn van alle tijden. Dat blijkt onder meer uit het bewaard gebleven archief van procureur Jacobus van Riemsdijk. Op 12 augustus 1803, vandaag precies 215 jaar geleden, liet hij de gerechtsdienaar, in opdracht van zijn cliĆ«nt Arend Reints uit Baalder, een dwangbevel bezorgen aan het adres van diens buurman Jan ten Brinke, alias “Paren-Jan”. […]

Dominee Krop wil stoppen als predikant.

TOp 10 augustus 1802, vandaag precies 216 jaar geleden, vroeg de dominee van Gramsbergen toestemming aan het Staatsbewind van de Bataafse Republiek om met emeritaat te mogen gaan. De predikant was oud en ziekelijk en kon niet langer op de kansel staan. Zijn verzoek is bewaard gebleven in het zgn. ‘Statenarchief’: “Aan het Staats-Bewind der […]