Dag: 4 maart 2018

Ontsnapt uit Ommerschans.

Prent van het gesticht voor bedelaars binnen de Ommerschans   In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 4 maart 1861 schreef men: “Hardenberg, 28 febr. In den nacht tussen 26 en 27 dezer kwamen drie uit de Ommerschans losgebroken deserteurs aan de tusschen Ommen en Heemse gelegen herberg de Wolf om daar te logeren. […]