Maand: februari 2018

Schoolmeester Kuik de Vries.

Op maandag 27 februari 1843 begon de eerste werkdag van de nieuw benoemde hoofdonderwijzer van Slagharen: Hendrik Kuik de Vries. Het schoolgebouw in Slagharen was net nieuw opgeleverd en hij mocht er als eerste aan de slag om de leerlingen van de jonge veenkolonie les te geven. Op onze website hebben we een pagina gewijd […]

De calicotsweverij op de Brink.

Op 26 februari 1836 stemde de gemeenteraad van Ambt Hardenberg in met de bouwplannen van ondernemer Jan Bruins uit Heemse om een lokaal voor het weven van calicots op te richten. Deze calicotsweverij was een van de eerste, zo niet de allereerste, ‘fabriek’ in onze regio. Over de geschiedenis van deze onderneming leest u meer […]

Anton Geerdes overleden.

Op 23 februari 1918, vandaag precies een eeuw geleden, overleed Anton Geerdes te Slagharen. Hij was 76 jaar geworden. Antonie Hendrikus (Anton) Geerdes was geboren op 6 oktober 1841 in de gemeente Avereest, als zoon van de uit Duitsland afkomstige Johann Hermann Geerdes en Maria Theresia Scholten. Anton was op 8 oktober 1878 in het […]

Nieuw orgel in Heemse.

Op 22 februari 1907 werd in de hervormde kerk in Heemse het nieuwe orgel in gebruik genomen. Het Salland’s Volksblad rapporteerde een week later: “Heemse. Op vrijdag 22 febr. had alhier de ingebruikneming plaats van het nieuwe orgel. Velen waren gekomen om dit bij te wonen. Ds. Doekes sprak. Nadat tusschentijds reeds enige psalmen gezongen […]

Schaakcompetitie voor scholen.

Deze foto is gemaakt op 18 februari 1977. Die dag werd een schaakcompetitie gehouden voor scholen. De school St. Jozef uit Slagharen won de wisselbeker bij de schoolteam-schaakcompetitie voor basisscholen. Op de foto zien we echter de deelnemers van o.l.s. Roke uit Radewijk, met hoofd van de school Cor Flore, Anita Huisjes, Ina Otten, Ewout […]

Parels voor de zwijnen.

Bijna driehonderd jaar geleden, op 18 februari 1721, liep een familievete totaal uit de hand in stad Hardenberg. Dankzij een in het archief bewaard gebleven briefje van de toenmalige advocaat Jan Doornick krijgen we een beeld van wat er zich die dag heeft afgespeeld. De brief was gericht aan Adolf Hendrik graaf van Rechteren, vrijheer […]

Het pand van de firma E. de Bruin.

In het Salland’s Volksblad van 10 februari 1905 werd de openbare aanbesteding aangekondigd van de verbouw van een bestaand pand in de Voorstraat tot café. Het betrof de opstal van de firma E. de Bruin. De aanbesteding vond een week later plaats in het hotel Van Munster. De nieuwbouw was ontworpen door bouwkundige K.A. Hakkert […]

Wie stierf er in de leeftijd van 104 jaar?

In de Schiedamsche Courant van 7 februari 1870 schreef men: “Uit Hardenberg meldt men d.d. 2 februarij: ‘Dezer dagen is in deze environs een man overleden die den ouderdom van circa 104 jaren bereikt heeft. Deze welgestelde landbouwer had het genoegen tot in zijn laatsten dagen in het bezit te zijn van alle zijn geestvermogens […]

De nieuwe winkel van Hein Zweers.

De Vechtstreek schreef dat op 3 februari 1933, ’s middags om 2 uur, door de heer Hendrik Jan Zweers, in het café van Gerhard Zweers aan de Markt, de openbare aanbesteding werd gehouden voor de afbraak van een woon- en winkelhuis aan de Eiermarkt, inclusief het op die plek herbouwen van een nieuw woon-winkelhuis onder […]

Volgende pagina »