Maand: december 2017

De laatste witte muts.

Op 26 december 1967 overleed de laatste inwoonster van Lutten die een ‘witte muts’ droeg in het dorp. Het was Geertruida (Trui) Veneman-Geertman. Het Noord-Oosten schreef enige tijd later: “Een bekend figuur uit ons dorp (Lutten) overleed op 82-jarige leeftijd. Het was mevr. Veneman-Geertman die nog altijd draagster was van een witte muts, zowel door […]

Nieuwe ‘armenzorg’.

In het Deventer Dagblad van 7 december 1885 lezen we: “Hardenberg, 4 dec. Heden werd alhier door eenige ingezetenen eene vergadering gehouden ter bespreking om gedurende de wintermaanden mondbehoeften te verschaffen aan behoeftigen dezer gemeente, die niet zoo zeer tot de gewone bedeelden behooren. Op voorstel van onzen burgemeester is eene commissie benoemd bestaande uit […]

Huwelijkstraditie.

Deze bijzondere foto is gemaakt op 20 december 1959 ten tijde van het huwelijk van advocaat jonkheer H.Ph.J. Quarles van Ufford en mw. E.M.A. baronesse Voerst van Lynden Volgens oud Drents gebruik worden door het bruidspaar centen gestrooid die door de omstanders worden opgeraapt.

Verkoop Erfgenamenslag op het Rheezerveen.

In het ‘vrijwillig rechterlijk archief’ van het vroegere Schoutambt Hardenberg wordt een akte bewaard van 14 december 1712, vandaag precies 305 jaar geleden. In die akte beschrijft schout Johan Molckenbour hoe op 22 februari van dat jaar de openbare verkoop heeft plaats gevonden van ‘een seker opgaande stuck veens’ op het Rheezerveen. De verkopende partij […]

Kind door brandwonden gestorven.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 16 december 1861 lazen we: “Hardenberg. Gisteren, 12 december, heeft onder de buurtschap Loozen, gemeente Gramsbergen, een treurig onheil plaats gehad. De echtelieden T., landbouwers, hadden zich van huis begeven om een geslagt varken af te leveren en de zorg voor hunne beide zeer jeugdige kinderen aan […]

Post wordt bezorgd in weer en wind.

Uit het “Deventer Dagblad” van 11 december 1875: “De postkar van Koevorden kon zondagavond, wegens de gevallen sneeuw, niet verder komen dan tot den Hardenberg. Daar hebben de conducteurs en de postiljon ruggelings tegen elkander plaats genomen op een ladder, waarvoor een paard gespannen was en zoo hebben zij de postpakketten te Zwolle aangebracht, waar […]

Het reglement op de brandspuit.

Op 10 december 1760 stelde het stadsbestuur van Hardenberg het zgn. ‘reglement op de brandspuit’ vast. Het reglement is bewaard gebleven in een van de resolutieboeken die door stadssecretaris Jac. van Riemsdijk zijn geschreven. Kennelijk had de stad diep in de buidel getast om de allereerste eigen brandspuit aan te schaffen en moesten er nu […]

De gestolen beurs.

De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 14 december 1863 meldde: “Hardenberg, 9 dec. Gepasseerden zondag zaten hier een jongen en een meisje in een herberg te vrijen. Toen de jongen het meisje verlaten had, bespeurde de laatste dat zij haar geldbeursje kwijt was en haar vermoeden viel op den vrijer die even te voren […]

Volgende pagina »