Dag: 28 november 2017

De eerste straatlantaarns.

Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad van 30 november 1861 meldde: “Hardenberg, 28 november. Dat het hier thans met de pecuniële aangelegenheden der gemeente beter is gesteld dan voor een paar jaar, bewijst dat in de jongste raadsvergadering is besloten dat de zoogenaamde ‘gloeijende spijkers’, die tot dusver eene verlichting hebben voorgesteld, voor réverbères zullen plaats […]