Dag: 6 november 2017

Het dagboek van Clara Feyoena.

Vandaag schenken we aandacht aan een ‘kostbaar’ oud dagboekje. Het is indertijd geschreven door Clara Feyoena barones van Sytzama. In het boekje gaf zij beknopt informatie over het weer. Zo begon ze het boekje: “Aanteekeningen van C.F. van Raasfelt geb van Zytsema, vrouwe van Heemse en Collendoorn, houdende dagelijksche observaties omtrent het weder in de […]