Maand: november 2017

De eerste straatlantaarns.

Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad van 30 november 1861 meldde: “Hardenberg, 28 november. Dat het hier thans met de pecuniële aangelegenheden der gemeente beter is gesteld dan voor een paar jaar, bewijst dat in de jongste raadsvergadering is besloten dat de zoogenaamde ‘gloeijende spijkers’, die tot dusver eene verlichting hebben voorgesteld, voor réverbères zullen plaats […]

Klepperman Evers overleden.

“Zondagavond is overleden, na een langdurige ziekte in de leeftijd van ruim 80 jaar, de heer H. Evers, beter bekend als Klaos Harm. Hij bekleedde in de jaren 1900 t/m 1926 de functie van gemeentelijk nachtwaker, hierna ging hij met pensioen. Voordat Gramsbergen aan het elektrisch net aangesloten was, verzorgde hij de petroleum-straatverlichting. Hij luidde […]

De Spaanse griep.

Op 26 november 1918 vergaderde de raad van de gemeente Ambt Hardenberg. Daarin gaf de burgemeester een toespraak vanwege de gesloten vrede na de Eerste Wereldoorlog. Onder andere zei hij: “Een oorlog gespaard gebleven, een ernstige besmettelijke ziekte, die duizenden ten grave voerde en in menig huisgezin droefheid en weedom bracht, brak onder het volk […]

Monumentje alstublieft…

Zie hier, molen De Pionier. Dit rijksmonumentale pand staat aan de Zwarte Dijk 37 te Slagharen. Het is de oude korenmolen van de familie Wildeboer, maar nu in gebruik als ‘attractie’ op het welbekende park van de familie Bemboom. In 1970 werd de oude molen aangekocht door Bemboom. De achtkante bovenkruier was in 1859 gebouwd […]

De dominee kwam te laat.

Van een dominee, die zich wachten liet…  Zondagmorgen zou in de Ned. Herv. kerk te Almelo een predikbeurt vervuld worden door een dominee uit Dedemsvaart. Om te 10 uur aanwezig te zijn, liet dominee zich per rijtuig van Dedemsvaart naar Hardenberg brengen, van waar hij per trein de reis naar Almelo zou voortzetten.  Het karretje […]

Monumentje alstublieft…

Decennia lang hebben passanten in Rheeze deze oude Saksische boerderij er zo bij kunnen zien staan. Het imposante gebouw was zwaar vervallen. Toch zag de Rijksdienst voor de monumentenzorg de waarde van dit oudste, nog bestaande pand in Rheeze. De foto’s werden in 1966 gemaakt bij de inventarisatie van objecten die in aanmerking kwamen voor […]

Egbert Broekroelofs uit Radewijk.

De Oprechte Gramsberger Courant van 22 november 1957, vandaag precies 60 jaar geleden, publiceerde onderstaand artikel met de kop “Toen Egbert Broekroelofs trouwde”: “In Radewijk, een buurtschap onder Hardenberg niet ver van de Duitse grens, is een boerderij, gelegen wijk I-155, bewoond door de heer J. Broekroelofs Egbertzoon. De oudste zoon, naar zijn vader Egbert […]

De marke Hardenberg-Baalder.

Op 20 november 1688 werd door de markenrichter van Baalder, samen met de gecommitteerden schout Huete en burgemeester Berent Kramer van Hardenberg, het waartal van ‘de gemene huijsluijden’ van Baalder opgenomen. Dit was nodig om de verdeelsleutel goed te kunnen toepassen over allerhande te betalen belastingen die toevielen aan de gewaarden van de gecombineerde marke […]

Volgende pagina »