Dag: 12 september 2017

Het nieuwe postkantoor in Lutten aan de Dedemsvaart.

In het Salland’s Volksblad van 12 september 1924 stond: “Naar wij vernemen zal hier een nieuw potkantoor gebouwd worden. Het komt te staan tusschen den mond der Krimvaart en ’t station, dus meer in ’t centrum der streek dan het oude”. Zes jaar later echter scheef dezelfde krant op 17 mei 1930: “Lutten. Wegens opheffing […]