Dag: 6 september 2017

Schoolfeest op de Mars.

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 10 september 1877 vonden we: “Hardenberg, 7 sept. Gisteren werden alhier alsmede in het naburige dorp Heemse, vanwege de afd. Volksonderwijs, schoolfeesten gegeven. Nadat de kinderen ten 10 ure in de scholen bijeengekomen en aldaar op krentebroodjes, melk en chocolaad onthaald waren, trokken die van hier, met […]