Maand: augustus 2017

Brand in de stad!

De Deventer Koerier van 2 september 1876 meldde: “In den nacht van woensdag op donderdag 31 aug., omstreeks 12 uur, werden de meeste ingezetenen van den Hardenberg uit de slaap gewekt door het luiden der klok en geroep van brand, uitgebroken ten huize van den winkelier en bakker W. Ramerman. De brand was zoo hevig, […]

Uit de oude doos…

Vandaag tonen we u een mooie oude foto van het stationsgebouw te Mariënberg, gemaakt omstreeks 1910. Het gebouw was toen zo’n vijf jaar in gebruik (officieel geopend op 1 februari 1905 toen de exploitatie van de lijn Hardenberg-Zwolle begon). Het station is gebouwd in opdracht van de NOLS (Noordooster Lokaalspoorweg) die onder andere de spoorlijnen […]

Vier woonhuizen gingen in vlammen op.

De Bredasche Courant van 8 september 1840 meldde: “Op den 29sten der vorige maand zijn in het dorp Heemse, gemeente Ambt Hardenbergh, door een aldaar ontstanen brand vier woonhuizen en vier schuren eene prooi der vlammen geworden, waardoor 6 huisgezinnen in de diepste armoede zijn gedompeld. Aan de dadelijk aangebragte twee brandspuiten uit de stad […]

Opening boekhandel en sigarenmagazijn in Gramsbergen.

In ‘De Vechtstreek van 28 augustus 1937 lezen we: “Gramsbergen. Opening Snel’s Boekhandel en Sigarenmagazijn. Heden zaterdagmiddag om 3 uur wordt, blijkens een advertentie in dit nummer, geopend Snel’s Boekhandel en Sigarenmagazijn. Deze zaak is gevestigd in het nieuwe pand aan de Stationsstraat, laatstelijk bewoond door den heer Kwant en voordien lange jaren door wijlen […]

Boerderijbrand in Den Velde.

Op 27 augustus 1819, vandaag precies 198 jaar geleden, brandde de boerderij van de familie Janssen in Den Velde tot de grond toe af. De brand was desastreus, want ook alle proviand, vijf koeien en 17 ganzen gingen in vlammen op. Het talrijk gezin was van de een op de andere dag dakloos en als […]

Gedood door de tram.

Het Salland’s Volksblad van 1 september 1911 meldde: “Slagharen. ‘Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur’. Dit woord van den Psalmist werd zaterdagavond 26 aug. weer bevestigd, toen op de tramlijn Hardenberg-Hoogeveen een treurig ongeluk plaats vond. De arbeider H. Seinen, wonende te Slagharen, raakte aldaar onder de tram. De locomotief greep […]

Bouw nieuwe Vechtbrug veroorzaakt ravage.

Deze foto is gemaakt op 25 augustus 1949. Op die dag bezweek een van de steunpalen van een hei-installatie die ingezet was bij de bouw van een nieuwe Vechtbrug. De gehele installatie, inclusief het 3000 kg. zware heiblok, viel tegen het winkelpand van manufacturier Paul Wamelink aan. Gelukkig deden zich geen persoonlijke ongevallen voor, maar […]

Schoolmeester Boerrigter plotseling overleden.

In het Salland’s Volksblad van 24 augustus 1923 verscheen het volgende bericht: Hardenberg. Dinsdagmiddag ging de heer Boerrigter (Johann Friedrich, 21 jaar oud), onderwijzer aan de school te Den Hoogenweg met een vriend van hem naar Dedemsvaart, ter bijwoning van de oefening van den aldaar bestaande korfbalclub. Nadat ook hij eenige malen den bal geworpen […]

Jeugdgebouw in voormalige synagoge.

Op 22 augustus 1949 vond de officiële opening plaats van het jeugdgebouw van de gereformeerde kerk. Daarvoor was de voormalige synagoge verbouwd. Het Salland’s Volksblad deed verslag: “Maandagavond was het weer feest voor de Geref. kerk. Toen toch werd onder grote belangstelling het jeugdgebouw geopend. De vroegere synagoge was door vele bekwame handen omgetoverd tot […]

Adellijk huwelijk te Heemse.

Uit het archief van het Huis Heemse: Een felicitatiebrief, gericht aan het aanstaand bruidspaar Jan Arent baron van Ittersum en jonkvrouwe Theodora Sophia van Foreest. In de brief staat: “HoogwelGeboren Heer en Jonkvrouwe! Geachte Zwager en Zuster! Deelnemend filiciteren wij Bruidegom en Bruid met het stellige voornemen des Huwelijksvoltrekking, wenschende dat s’Hemels Zegen hetzelve in […]

Volgende pagina »