Begraafplaats Bruchterweg BW-A1O_183-184.JPG

H(endrikus) B(ernardus) J. Wienbelt, geb. 8 juni 1885, overl. 13 dec. 1966
en
B(erendina) A. Breukelman, geb. 28 okt. 1887 (opschrift grafsteen), overl. 10 aug. 1973
(vlgs. akte BS geboren 28 okt. 1886)

 

Historische Vereniging Hardenberg en omgeving, Wilhelminaplein 3a, 7772 HA Hardenberg
tel.: 0523-265624 - internet: www.mijnstadmijndorp.nl - e-mail: info@hvhardenberg.nl
openingstijden studiecentrum: ma, di, wo, vr. van 9.00 - 12.00 uur en op afspraak
© GWG